Personvernerklæring

Blinken AS, org.nr 932 645 017, Østkilen 4, 1621 Gressvik har retningslinjer for å ta alle nødvendige tiltak for å sikre at personopplysninger om våre kunder som behandles av oss, blir behandlet på en juridisk, korrekt og åpen måte.

Når du bruker våre ulike tjenester, samler vi inn personopplysninger. Blinken AS er dermed personopplysningsansvarlig for dine personopplysninger, og behandler dem i samsvar med disse retningslinjene for personvern. Retningslinjene for personvern forklarer og klargjør dine rettigheter i forhold til Blinken AS når det gjelder behandling av dine personopplysninger, og hvordan du kan utøve dine rettigheter.

Selskapet er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger og sørge for at dem alltid behandles trygt. Vi overholder alle gjeldende lover og regler som finnes for å beskytte privatpersoners integritet, herunder personopplysningsloven.

Det er viktig at du leser og forstår personvernreglene før du bruker selskapets tjenester. Hvis du ikke godtar retningslinjene for personvern, bør du ikke bruke våre tjenester.

Noen sider på våre nettsider inneholder lenker til tredjeparts nettsteder. Disse nettstedene har sin egen personvernpolicy, og Blinken AS er ikke ansvarlig for deres virksomhet eller deres informasjonsrutiner. Brukere som sender inn informasjon til eller gjennom disse tredjepartswebsider, bør derfor gjennomgå personvernreglene for nettstedene før de sender personopplysninger til dem.

Hvilke personopplysninger samler vi inn og hvor fra?

Hvis du benytter tjenester levert av Blinken AS, for eksempel bestilling av varer, tegner serviceavtaler, tegner abonnement, deltar på kurs, deltar på andre arrangement av Blinken AS som f.eks. messer o.l., eller på annen måte bruker våre tjenester, kan det være at du gi oss informasjon som utgjør personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Personopplysninger vi samler inn kan, avhengig av sammenhengen, omfatte:

 • Navn og kontaktinformasjon, inkludert adresse, mobilnummer og e-postadresse;
 • Leverings- og faktureringsinformasjon, betalingsinformasjon og annen informasjon du oppgir i forbindelse med kjøp eller levering av et produkt eller en tjeneste;
 • Brukernavn og passord for våre tjenester;
 • Annen informasjon som er relevant for kundeundersøkelser, annonser eller tilbud.

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

Hvis du har bestilt et produkt, har du inngått en avtale med Blinken AS, og vi behandler dine personopplysninger med det formål å administrere kjøpet eller bestillingen, og levere tjenesten eller produktet du har bestilt.

I tillegg til å behandle dine personopplysninger for å oppfylle kjøp av varer og tjenester, kan Blinken AS bruke dine personopplysninger til andre formål og med støtte fra andre rettslige grunner, som beskrevet nedenfor.

 • Gjennomføring av kontrakten: For håndtering og administrasjon av kjøp, levering av varer, for å gjøre betalinger og for å gi deg tilgang til selskapets nettsteder og tjenester.
 • Samtykke: Direkte markedsføring (post og digital), kundeundersøkelser, kundesupport og nyhetsbrev.
 • Følge lovlige forpliktelse: Vi lagrer fakturadokumenter i samsvar med gjeldende regnskapsregler.
 • Interesse: For at vi kan gi, implementere og forbedre vårt engasjement, våre produkter og tjenester, er det nødvendig for oss å behandle  personopplysninger i visse andre tilfeller, for eksempel for å gi relevant informasjon og markedsføring.

I de tilfeller vi tilbyr en tjeneste som krever ditt samtykke, vil vi be deg om å gi ditt samtykke, og vi behandler dine personopplysninger korrekt i et slikt tilfelle.

Ved å gi ditt samtykke, bekrefter du at du har lest disse personvernreglene og godtar at informasjonen din behandles som beskrevet her.

Lagring av personopplysninger

Blinken AS tar ansvar for å sikre at personopplysningene dine behandles og lagres trygt. Dine personopplysninger vil aldri bli lagret lenger enn det er tillatt i henhold til gjeldende lov og for de formål som er nevnt ovenfor.

 • Kunde: Hvis du er registrert for noen av selskapets digitale tjenester, lagrer vi dine personopplysninger til du avslutter abonnementet på våre tjenester, og inntil tre år etter siste kjøp. Dette gjelder imidlertid ikke hvis vi trenger å lagre dine personopplysninger lenger på grunn av noen av elementene nedenfor.
 • Oppfyllelse av kontrakter: Personlig informasjon (navn, adresse, telefonnummer, e-post og betalings- og leveringsinformasjon) som sendes inn i forbindelse med bestilling av varer og tjenester vil bli lagret så lenge som nødvendig for at selskapet skal kunne oppfylle kontrakten med deg. Dette inkluderer bl.a. for å møte leverings- eller garantibetingelser.
 • Juridisk forpliktelse: Selskapet lagrer slikt materiale som gjelder regnskapsinformasjon i samsvarmed gjeldende regnskapsregler.
 • Samtykke: I tilfeller der vi behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke, lagrer vi dine personopplysninger bare så lenge vi har samtykke til det.
 • Direkte markedsføring: Vi kan behandle dine personopplysninger for direkte markedsføring i opptil tre år etter avsluttet kundeforhold, med mindre du innen dette nektet slik direkte markedsføring.

Overføring av personopplysninger

Informasjon om våre kunder er en viktig del av Blinken AS sin virksomhet, og vi selger ikke informasjonen til noen andre. Vi overfører kun informasjon som beskrevet nedenfor. Vi viser alltid forsiktighet når du oppgir dine personopplysninger, og dine personopplysninger blir aldri videresendt uten at det støttes av personvernreglene, og at det tas nødvendige sikkerhetstiltak.

 • Samarbeidspartnere utenfor konsernet Blinken AS tilhører: Våre partnere, dvs. selskap utenfor konsernet som Blinken AS tilhører, og som er godkjent av Blinken AS, kan få tilgang til dine personopplysninger for å gi deg tilgang til tilpasset informasjon og tilbud om varer eller tjenester.
 • Samkjøring av private og offentlige dokumenter: Blinken AS kan supplere dine personopplysninger med tilleggsinformasjon ved å samle inn opplysninger fra andre private og offentlige registre (for eksempel Brønnøysundregistrene). Gjennom slik sammenkobling kan utvidelse og oppdatering av dine personopplysninger forekomme.
 • Selskapstransaksjoner: Hvis hele eller deler av Blinkens AS sin virksomhet selges eller integreres med en annen virksomhet, kan din personlige informasjon utleveres til våre rådgivere, potensielle kjøpere og deres rådgivere, og overleveres til nye bedriftseiere.
 • Juridiske forpliktelser: Dine personopplysninger kan også bli utlevert for å gjøre det mulig for Blinken AS å overholde visse rettslige forpliktelser, og kan bli overlevert til politiet og andre relevante myndigheter når det er påkrevd ved lov.

Slike overføringer som er nevnt ovenfor, kan kun gjøres til selskaper innen EU eller EØS (dvs. alle EUs medlemsstater, Island, og Liechtenstein). Vi behandler ikke personopplysninger utenfor EU og EØS.

Tilbakekalling av samtykke

I de tilfeller vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av at du har gitt ditt samtykke til det, for eksempel når det gjelder abonnement på nyhetsbrev, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ved å kontakte Blinken AS. En slikt tilbakekallelse kan utføres i sin helhet eller delvis. Hvis du ikke ønsker å motta markedsføring og kampanjetilbud fra oss, kan du tilbakekalle ditt samtykke ved å kontakte oss direkte eller pr. e-post via en link i utsendelsen.

Hvis du tilbakekaller ditt samtykke for bruk eller utlevering av dine personopplysninger til andre formål som er angitt i disse retningslinjene for personvern, kan det bety at vi ikke kan fortsette å gi deg tilgang til våre nettsteder eller yte tjenester og kundeservice som tilbys våre brukere, og som er tillatt etter disse retningslinjer for personvern.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om informasjon om de personopplysninger vi har lagret om deg og hvordan de brukes, etter skriftlig signert søknad som rettes til oss via kontaktinformasjonen nedenfor. Du kan alltid endre din personlige informasjon om du ønsker det, hvis du har en konto på en av våre nettsider, eller ved å kontakte Blinken AS. Du har også rett til å be om at personopplysninger om deg rettes, om de er unøyaktige, ufullstendige eller misvisende, ved å kontakte oss. For å beskytte ditt privatliv og dine personopplysninger, kan vi kreve at du identifisere deg i forbindelse med dette.

I samsvar med personopplysningslovens krav, har du også rett til å be om at informasjonen blir slettet eller at bruken av dine personopplysninger begrenses. Du har også rett i visse tilfeller å innvende mot behandling av dine personopplysninger, samt begjære å få dine personopplysninger overført i elektronisk format.

Du kan sende inn klage til Datatilsynet hvis du mener at Blinken AS behandling av dine personopplysninger ikke er i samsvar med gjeldende lov.

Endringer i personvernreglene

Vær oppmerksom på at vilkårene i personvernreglene kan endres. I slike tilfeller vil den nye versjonen bli publisert på Blinken AS sine nettsider. Derfor bør du gjennomgå disse vilkårene regelmessig for å være sikker på at du er fornøyd med endringene. Dersom endringene er av vesentlig betydning, kommer vi til å varsle deg om at det er gjort endringer, via e-post dersom denne er registrert hos oss. Hvis endringene gjelder personopplysninger som vi utfører på grunnlag av ditt samtykke, kommer vi til igjen å be om at du gir ditt samtykke.

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics for å analysere bruker adferd på nettsidene våre. Denne er ikke sporbar tilbake til deg som sluttbruker, men viser tall for alle som besøker nettstedet og som kan hjelpe oss å tilpasse nettstedet til faktisk bruk.

 • Skille unike brukere
 • Husk antall og tidspunkt for tidligere besøk
 • Husk informasjon om trafikkilde
 • Bestem start og slutt på en økt
 • Måle bruker adferd på siden

Dersom du som bruker ikke ønsker at besøksdataene dine skal registreres med Google Analytics kan du installere Google Analytics sitt nettlesertillegg for bortvelging.

Vær oppmerksom på at dette også vil gjelde for alle nettsteder som bruker Google Analytics, og ikke bare dette nettstedet.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen, hvis du mistenker at det kan ha blitt begått lovbrudd mot den, eller hvis du ønsker å kontakte oss for en eller annen grunn vedrørende denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på kontaktinformasjonen nedenfor.

Blinken AS
Østkilen 4
1621 Gressvik

blinken@blinken.no
Tlf. 90 70 11 00